Knihovna je zavřena

Knihomol Olomouc 2020

Knihomol / Bücherwurm Olomouc 2020

Bücherwurm 2020 se bude opět konat na více místech zároveň:
v Goethe-Zentru Pardubice, v Goethe-Zentru České Budějovice , v Německé knihovně Olomouc. Můžete si tedy zvolit místo soutěže,
které je pro Vás nejlépe dosažitelné. Všichni vítězové obdrží pozvánku do Goethe-Institutu
v Praze, kde budou mít možnost nahlédnout do zákulisí této velké kulturní instituce.

Obracíme se na všechny žáky základních a středních škol, kteří se učí německy. Nezáleží na tom, jak dlouho. Podstatná je snaha správně a výrazně německy číst.

Co soutěž obnáší? Úlohou účastníků soutěže je přečíst krátký úryvek z německého textu (max. 5 minut) s pokud možno co nejlepší výslovností
a výrazným přednesem. Zkrátka číst tak, aby se ostatní nenudili, aby poslouchali, aby je příběh zaujal.

Důležité!

1. Všichni přihlášení dostanou texty v digitální formě. Základní školy dostanou za účast na finále soutěže český překlad knihy, střední školy pak německý originál, vše bude předáno na filnále 18. 9. 2020 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

2. V kategorii Kreativ se smí účastnit pouze 1 skupina z každé školy. 

Kategorie:

I.  základní školy : žáci 1. –  9. třídy ZŠ bez ohledu na dobu, po kterou se učí německy

II. nižší gymnázia : žáci primy – kvarty osmiletého gymnázia

III. gymnázia: žáci kvinty – oktávy osmiletého gymnázia a žáci 1. –  4. ročníků gymnázií

IV. obchodní akademie, střední odborné školy, odborná učiliště; ze soutěže jsou vyřazeni studenti vyšších odborných škol

V. speciální kategorie pro žáky a studenty z dvojjazyčných rodin a pro ty, kteří pobývali déle než 3 měsíce v nějaké německy mluvící zemi (platí pro všechny typy škol a věk)

VI. "kreativní " kategorie - pro ty, kdo nechtějí jen předčítat, ale i hrát divadlo, tancovat nebo zpívat. V této nové kategorii můžete dělat cokoliv sami nebo v týmu, vystoupení ALE
1. musí mít jasný vztah ke knize
2. nesmí tvrvat déle než 5 minut
3. musí být v němčině

Každá škola vyšle do finále příslušné kategorie jednoho zástupce, pouze základní školy mohou vyslat po jednom zástupci z prvního a druhého stupně. Soutěžící, kteří v posledních dvou ročnících obsadili 1. místo se mohou účastnit i dalších ročníků, ale pouze mimo soutěž, aby umožnili zvítězit i ostatním a nikdo nebyl z účasti vyloučen. Každý rok pozveme jednoho z vítězů do poroty soutěže.

Do soutěže se mohou přihlásit soukromě i žáci jazykových škol, pokud se soutěže nezúčastní jejich základní či střední škola. Pokud se jejich škola do soutěže přihlásila, musí projít školním kolem. Samozřejmě se musí zařadit do příslušné kategorie.

Pokyny pro školní/ třídní kola

Nečte se samozřejmě celá kniha, ale pouze určité části z ní.  Každá kategorie bude číst z jiné kapitoly. Patřičnou kapitolu od nás dostanete v německé verzi v kopii. Sami předčítající (popř. ve spolupráci s učitelem němčiny) si vyberou určitý úsek textu z kapitoly k předčítání (cca 2 stránky, max. 5 minut). O vítězi rozhodnou spolužáci a učitelé (záleží na možnostech a rozhodnutí vyučujících, o průběhu školního kola rozhoduje škola). Vítěz postoupí do finále.

Hodnotící kritéria

1. Interpretace a výraz (max. 15 bodů)

Pochopil předčítající atmosféru a náladu textu? Je schopen ji zprostředkovat posluchačům? Není třeba přehánět gestikulaci ani se pokoušet o herecký výkon!

2. Technika čtení (max. 15 bodů)

jistota,  plynulost, tempo, důraz, větná melodie; přeřeknutí nepřeceňovat!

3. Fonetika, výslovnost (max. 10 bodů)

správná výslovnost hlásek a slov; může na základě chybné výslovnosti dojít k nedorozumění?

(Kategorie VI má vlastní kritéria: Einfallsreichtum/Idee, Dramatik, Umsetzung/künstlerische Leistung, falls verwendet: Ausprache und Satzmelodie)

Jakou knihu jsme pro vás vybrali?  

Pro rok 2020 jsme vybrali knihu "Fritzi war dabei: Eine Wendewundergeschichte" („Fany byla při tom“) od Hanny Schott, která u nás vyšla poprvé v roce 2019 v překladu Michaely Škultéty a Kateřiny Klabanové.

Píše se rok 1989 v Lipsku. Fany hlídá přes léto svojí kamarádce psa Spuntika, aby jí ho před začátkem školního roku vrátila. Jenomže po Sophii jako by se s koncem léta slehla zem. Do školy už nenastoupí. Utekla totiž s rodiči z komunistického Východního Německa do Západního, kde je svoboda. Ale Fany by ráda svojí kamarádce psa vrátila, musí se jí přece po něm stýskat. Ve víru událostí, které otřásají totalitními režimy v celé Evropě, se s odvahou sobě vlastní vydává na nebezpečné dobrodružství. Podaří se jí Sputnika dopravit jeho původní majitelce? Výjimečná dětská kniha odrážející události roku 1989 v Německu byla zpracována do animovaného filmu, který poběží i v našich kinech.

Těšíme se na Vaše přihlášky. Stačí, když nejprve potvrdíte svůj zájem o účast v soutěži (adresa školy, jméno učitele). Jména soutěžících vyjdou až ze školních kol. 

Příslušné kapitoly v němčině Vám zašleme elektronicky po přihlášení.

Z důvodu epidemiologické situace proběhne finále formou zaslání videa s namluveným textem či dramatizací.

Termín pro zaslání je 27. 10. 2020
na email: miroslava.dvorska@vkol.cz

Vyhlášení výsledků proběhne 30. 10. 2020 v rámci festivalu Olmützer Kulturtage.