Knihovna je zavřena

Místní knihovna Penčice

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Statutární město Přerov
Adresa: Rohová 1/124, Penčice 751 24
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz/
Provozní doba: ČT 14.00-18.00 hod.
Knižní fond: 1514
Roční přírůstek KF: 43
Čtenáři: 37
Obyvatelé obce: 281
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 3
Evidenční číslo: 3707
Registr. poplatek: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč
Sigla knihovny: PRG015
E-mail: pencice@knihovnaprerov.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)