Knihovna je zavřena

Místní knihovna Újezdec

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Statutární město Přerov
Adresa: Hlavní 61, přerov-Újezdec 750 02
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz
Provozní doba: ÚT 16.00-19.00 hod. ČT 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 2 782
Roční přírůstek KF: 56
Čtenáři: 55
Obyvatelé obce: 789
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 7
Evidenční číslo: 3708
Registr. poplatek: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG016
E-mail: ujezdec@knihovnaprerov.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
Telefon: +420581334060 (MěK Přerov)