Knihovna je zavřena

Místní knihovna v Kokorách

Středisková knihovna: Brodek u Přerova
Zřizovatel: Obec Kokory
Adresa: Kokory 57,  Kokory 751 05
www stránky: http://www.obeckokory.cz
www stránky: https://www.obeckokory.cz/knihovna
Provozní doba: ÚT 15.00-17.00 hod.
Knižní fond: 2 015
Roční přírůstek KF: 50
Čtenáři: 46
Obyvatelé obce: 1 119
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 721
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG529
E-mail: knihovnabr@seznam.cz (knihovna Brodek)
E-mail: obec@obeckokory.cz (obec)
Telefon: +420581746253 (obec)
Telefon: +420581741508 (knihovna Brodek)