Knihovna je zavřena

Místní knihovna Valšovice

Středisková knihovna: Hranice
Zřizovatel: Město Hranice
Adresa: Valšovice 28, 753 01 Hranice
www stránky: http://www.valsovice.knihovna.info
www stránky: http://www.mesto-hranice.cz
Provozní doba: ČT 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 1 383
Roční přírůstek KF: 150 VF
Čtenáři: 6
Obyvatelé obce: 166
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 4
Evidenční číslo: 5173
Registr. poplatek: dospělí 20,- Kč, důchodci, děti 10,- Kč
E-mail: vedouci@knihovna-hranice.cz (MěK Hranice)
E-mail: knihovna.valsovice@mkz-hranice.cz
Telefon: +420581601889 (MěK Hranice)
Telefon: +420581828111 (město Hranice)