Knihovna je zavřena

Místní knihovna Věrovany

Středisková knihovna: Brodek u Přerova
Zřizovatel: Obec Věrovany
Adresa: Rakodavy 325, 783 75 Věrovany
www stránky: http://www.verovany.cz
www stránky: http://www.brodekuprerova.cz/
Provozní doba: ST 16.00-19.00 hod.
Knižní fond: 3 000
Roční přírůstek KF: 80
Čtenáři: 62
Obyvatelé obce: 1 402
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 4931
Registr. poplatek: 50,- Kč
Sigla knihovny: OLG539
E-mail: verovany@quick.cz (obec)
E-mail: knihovnabr@seznam.cz (knihovna Brodek)
E-mail: knihovnaverovany@seznam.cz (knihovna)
Telefon: +420585964260 (obec)
Telefon: +420581741004, 617 (knihovna Brodek)