Knihovna je zavřena

Místní knihovna v Lesnici

Středisková knihovna: Zábřeh
Zřizovatel: Obec Lesnice
Adresa: Lesnice 46, 789 01 Zábřeh
www stránky: https://www.lesnice.cz/
www stránky: http://knihovna.zabreh.cz/
Provozní doba: PO 9.00-11.00 hod.
Knižní fond: 2 020
Roční přírůstek KF: 44
Čtenáři: 9
Obyvatelé obce: 654
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 4
Evidenční číslo: 3358
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: SUG567
E-mail: knihovna@knihovna.zabreh.cz (MěK Zábřeh)
E-mail: obec@lesnice.cz (obec)
Telefon: +420603807746 (obec)
Telefon: +420583416020 (MěK Zábřeh)