Knihovna je zavřena

Místní knihovna v Oskavě

Středisková knihovna: Šumperk
Zřizovatel: Obec Oskava
Adresa: Oskava 112, Oskava 788 01
www stránky: http://www.ou-oskava.cz
www stránky: http://oskava.knihovna.cz/
Provozní doba: PO, ČT 8.30-16.30 hod. přestávka 11:30-12:00 hod. 1 patro budovy obecního úřadu
Knižní fond: 4 822
Roční přírůstek KF: 90
Čtenáři: 91
Obyvatelé obce: 1 362
PC pro veřejnost: 2
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 8
Evidenční číslo: 3556
Registr. poplatek: dospělí 35,- Kč, děti 25,- Kč , senioři 30,- Kč
E-mail: oskavaknihovna@tiscali.cz (knihovna)
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz (podatelna)
Telefon: +420583214588 (MěK Šumperk)
Telefon: +420583233553