Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Malá Morava

Středisková knihovna: Hanušovice
Zřizovatel: Obec Malá Morava
Adresa: Malá Morava 92, Hanušovice 788 33
www stránky: http://www.obecmalamorava.cz
www stránky: http://knihovna.hanusovice.info/
Provozní doba: PO 15.00-17.00 hod.
Knižní fond: 1 936
Roční přírůstek KF: 32
Čtenáři: 9
Obyvatelé obce: 162
PC pro veřejnost: 2
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 5
Evidenční číslo: 1556/2002
Registr. poplatek: dospělíi 40,- Kč, děti, studenti, senioři 20,- Kč
Sigla knihovny: SUG551
E-mail: knihovna@hanusovice.info (MěK Hanušovice)
Telefon: +420583240161 (obec)
Telefon: +420583231434 (MěK Hanušovice)