Knihovna je otevřena

BÜCHERWURM OLOMOUC 2021

21. 6. 2021 11:00 - 12:00
online

Knihomol / Bücherwurm v Olomouci

Finále 8. ročníku soutěže v předčítání v němčině Bücherwurm Olomouc 2021 se uskuteční formou zaslání videa s namluveným textem či dramatizací. Předčítat se bude z humorné sbírky básní Ununterbrochen schwimmt im Meer, der Hinundherring hin und her.

Jak bude soutěž probíhat?

Obracíme se na všechny žáky základních a středních škol, kteří se učí německy. Nezáleží na tom, jak dlouho. Podstatná je snaha správně a výrazně německy číst.
Letos je úkolem soutěžících sami nebo v týmu přečíst / přednést / přehrát 3 básně. Každá kategorie dostane 12 básní včetně volného překladu pro lepší porozumění. Účastníci si vyberou 3–4 básně dle svého gusta. Doporučujeme zapojit celou třídu: v rámci skupinové práce nebo práce ve dvojicích je možné s básněmi pracovat a pak si je společně představit. Výběr básní pak bude snazší.
Jakým způsobem budou básně prezentovány, záleží zcela na soutěžících: Klasicky předneseny nebo zazpívány, jako animovaný příběh, zatančeny nebo přečteny sborově: vše je možné. Nově v tomto roce: Školy smí poslat do finále své 3 nejlepší týmy pro kategorii.

Přihlašovat se je možné ihned a neformálně na e-mail: nemeckaknihovna@vkol.cz. Texty zašleme obratem.

Školní kolo a finále 2021

Ve školním kole budou vyhlášeni tři nejlepší účastníci (ať už jednotlivci nebo týmy). Jména vítězů, výběr básní a soutěžní videa nám zašlete do 15. 6. 2021.
Vyhlášení výsledků se uskuteční 18. 6. 2021 online na fb a webu VKOL. V porotě zasednou rodilí mluvčí, pedagogové i zástupce studentů. Všichni finalisté obdrží dárky od Goethe Institutu a dalších partnerů.
Všechny přihlášené školy, které se zúčastní finále, od nás obdrží německé knihy
do školní knihovny.

NOVĚ: Kategorie 2021

Pro každou kategorii platí: je možné prezentovat klasicky nebo kreativně a sám nebo v týmu. Tři nejlepší účastníci školního kola z každé kategorie smí do finále.
I. Základní školy
II. Gymnázium A – nižší stupeň
III. Gymnázium B – vyšší stupeň začátečníci (0–2 roky výuky němčiny)
IV. Gymnázium C – vyšší stupeň pokročilí (od 2 let výuky němčiny)
V. Odborné školy a obchodní akademie
VI. Deutsch-spezial (žáci z vícejazyčných rodin nebo ti, kteří pobývali déle než 3 měsíce v německy mluvících zemích – nezáleží na věku a typu školy

Kritéria hodnocení

 

 

 

 

Podrobnosti
  1. Interpretace, výraz a nápaditost (max. 15 bodů)
    Porozuměl/a soutěžící atmosféře a ladění textu? Umí je zprostředkovat posluchačům? Hodí se forma k obsahu? Nejde zde o přehnanou gestikulaci a herecký výraz.
  2. Technika čtení (max. 15 bodů)
    Jak plynule se čte, jak správná je větná melodie, je vyslovováno se správným přízvukem? Přeřeknutí není žádná tragédie!
  3. Fonetika (max. 10 bodů)
    Jak správně je vyslovováno? Dochází kvůli špatné výslovnosti k neporozumění?

 

 

 

 

O knize

V letošním roce jsme vybrali humornou sbírku básní Ununterbrochen schwimmt im Meer, der Hinundhering hin und her. Naleznete v ní jak klasické hříčky se slovy, tak neznámá díla. Na stránkách nakladatelství můžete do knížky nahlédnout. 

Tato sbírka básní nebyla přeložena do češtiny – a to by také asi ani nešlo. Všem ale podáme "pomocnou ruku" – volný překlad pro lepší porozumění všech 12 básní pro kategorii, ze kterých si do soutěže můžete 3–4 vybrat. Začátečníkům budou k dispozici i audionahrávky, aby mohli lépe trénovat svou výslovnost. 

Viel Spaß beim Vorlesen!