Knihovna je otevřena

Peru – klenot Jižní Ameriky

23. 6. 2021 17:00 - 19:00
sál volného výběru, Bezručova 2

Peru, centrum bohaté a slavné říše Inků, o jejíž zánik se přičinili španělští dobyvatelé. Pojďme prozkoumat zemi, která leží v tropickém pásu, ale její charakter se mění od pobřežních pouští přes zasněžené šestitisícové vrcholky And až po pralesy Amazonie, kde potomci Inků i nadále žijí v Andách tradičním způsobem života a tvoří polovinu peruánské populace.

Zachovalo se zde mnoho památek z inckého období, mezi něž neodmyslitelně patří i posvátné město Inků – Machu Picchu. Mezi přírodní zajímavosti můžeme zařadit jezero Titicaca, nejvýše položené jezero na světě, poloostrov Paracas přirovnávaný ke Galapágům a Rainbow mountaines. Nelze opomenout také mýty opředené obrazce na náhorní planině v oblasti Nazca, které lze vidět z letadla.

Přijďte se zaposlouchat do povídání o putování po třetím největším státu Jižní Ameriky, zemi s mnoha extrémy a zvláštnostmi.

Přednáší Josef Kaštil.

Počet míst je omezen, z tohoto důvodu doporučujeme rezervaci předem.

Vstup zdarma.

Ve Vědecké knihovně stále platí nastavená hygienická pravidla.

Všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a prokážou, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky:

 • Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Potvrzení si můžete vytisknout na stránkách Ministerstva zdravotnictví https://ocko.uzis.cz/, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

V rámci akce Peru – klenot Jižní Ameriky pořádané příspěvkovou organizací Vědecká knihovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.