Knihovna je zavřena

Místní knihovna Horní Újezd

Středisková knihovna: Všechovice
Zřizovatel: Obec Horní Újezd
Adresa: Horní Újezd 100, 753 53 Horní Újezd
www stránky: http://www.knihovnahorniujezd.wz.cz/
www stránky: http://www.knihovnavsechovice.cz/
Provozní doba: PO 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 1926
Roční přírůstek KF: 240 svazků výměnný fond 3x ročně
Čtenáři: 24
Obyvatelé obce: 416
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 5
Evidenční číslo: 3780
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG574
E-mail: hujezd@c-box.cz (obec)
E-mail: knihovna@knihovnavsechovice.cz (knihovna Všechovice)
Telefon: +420581622693 (obec)
Telefon: +420581622628 (knihovna Všechovice)