Knihovna je otevřena

Vzdělávání knihovníků

Vědecká knihovna v Olomouci podle § 11 odst. 3 - 4 knihovního zákona plní a koordinuje plnění regionálních funkcí v Olomouckém kraji. Jedním z jejích úkolů je také zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven v kraji. Standardy vzdělávání udávají povinnost zajistit nabídku odborných vzdělávacích aktivit v min. následujícím rozsahu:

  • 48 hodin pro knihovníky profesionálních knihoven za rok
  • 8 hodin pro knihovníky neprofesionálních knihoven za rok

Aktuální nabídku školení vždy naleznete na těchto webových stránkách, společně s kontaktními údaji, kde se můžete přihlásit. Vzdělávání knihovnických pracovníků je hrazeno z dotace Olomouckého kraje na poskytování regionálních funkcí, a to vyjma školení v oblasti IT. Tato školení jsou pokrývána dotací z dotačního programu VISK 2. 


Připravujeme:

Název školení, přednášky Datum Přihlášení na akci
VISK 2 Jednoduchá grafika v programu Canva    
VISK 2 Pedagogické minimum pro knihovníky (2 dny)    
VISK 2 Instagram a jak na něj?    

Proběhlé akce v roce 2021:

Název školení, přednášky Datum Lektor
Koncepce rozvoje knihoven, Zpřístupnění děl nedostupných na trhu (online) 24. 02. 2021 PhDr. Vít Richter
Nástroje pro videokonference (online) 17. 03. 2021 Mgr. Michaela Mrázová
Bookstagram, booktube a knižní podcasty: platformy pro knihomily 21. století (online) 19. 05. 2021 Mgr. Anna Bílá
VISK 2 Internetové zdroje pro práci s dětmi a mládeží (online) 02. 06. 2021 Mgr. Martin Ďurkáč

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:

  • Akceptujeme přihlášení pouze prostřednictvím elektronického formuláře. Při přihlášení uveďte i název vysílající instituce a PLATNÉ kontaktní údaje (e-mail, kde jste k zastižení v případě přesunutí či zrušení akce). Děkujeme za pochopení.

  • V případě, že máte zájem o účast na aktivitě, která je již obsazena, a chcete být zařazen/a mezi náhradníky, napište e-mail na blanka.nagy@vkol.cz

  • Každý účastník školení obdrží od VKOL platné osvědčení o absolvování dané vzdělávací aktivity. Podmínkou pro získání osvědčení je přítomnost alespoň na 80% časové dotace akce.

  • Upozorňujeme účastníky, že v rámci vzdělávání knihovníků pořádaném Vědeckou knihovnou v Olomouci, příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Máte zájem o speciální školení či o pozvání konkrétního lektora či pedagoga? Dejte nám, prosím, vědět a my se pokusíme toto školení zorganizovat.

E-learningový kurz pro knihovníky

Kurz připravuje VKOL ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a je určen knihovníkům, kteří mají zájem doplnit a rozšířit si znalosti z oboru. Cílem je poskytnout chybějící odborné znalosti knihovníkům z řad veřejných profesionálních i neprofesionálních knihoven. Kurz je bezplatný, účastníci, kteří absolvují všechny lekce s výsledkem 70% a víc, obdrží od Vědecké knihovny v Olomouci osvědčení.

V současné době beží 4. běh. Na podzim 2021 se počítá s otevřením 5. běhu.