Knihovna je zavřena

Místní knihovna Klokočí

Středisková knihovna: Hranice
Zřizovatel: Obec Klokočí
Adresa: Klokočí 40, 753 61 Drahotuše
www stránky: http://www.klokoci.knihovna.info/
www stránky: https://knihovna-hranice.cz/
Provozní doba: Pá 17.00-19.00 hod.
Knižní fond: 1 161
Čtenáři: 15
Obyvatelé obce: 252
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 10
Evidenční číslo: 1005
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: PRG535
E-mail: knihovna.klokoci@seznam.cz (knihovna)
E-mail: mek@mek.hranet.cz (MěK Hranice)
Telefon: +420581616252 (obec)
Telefon: +420581607300 (MěK Hranice)