Knihovna je zavřena

Místní knihovna Kozlovice

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Statutární město Přerov
Adresa: Grymovská 47, Přerov-Kozlovice 750 02
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz
Provozní doba: ÚT 16.00-19.00 hod. ČT 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 2 047
Roční přírůstek KF: 41
Čtenáři: 55
Obyvatelé obce: 611
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 3704
Registr. poplatek: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč
Sigla knihovny: PRG012
E-mail: kozlovice@knihovnaprerov.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
Telefon: +420581217761 (knihovna MěK Přerov)