Knihovna je zavřena

Místní knihovna Kunčice

Středisková knihovna: Hustopeče ned Bečvou
Zřizovatel: Obec Bělotín
Adresa: Kunčice 46, 753 64 Bělotín-Kunčice
www stránky: http://www.ihustopece.cz/knihovna.htm
www stránky: http://bit.ly/1MBPCGA
Provozní doba: ČT 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 1 523
Roční přírůstek KF: 33
Čtenáři: 8
Obyvatelé obce: 270
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 5759
Sigla knihovny: PRG602
E-mail: kultura@belotin.cz (obec Bělotín)
E-mail: knihovna@ihustopece.cz (knihovna Hustopeče)
Telefon: +420581612100 (obec)
Telefon: +420581626004 (knihovna Hustopeče)