Knihovna je zavřena

Místní knihovna Lobodice

Středisková knihovna: Kojetín
Zřizovatel: Obec Lobodice
Adresa: Lobodice 39, 751 01 Lobodice
www stránky: http://www.lobodice.knihovna.info/
www stránky: http://www.lobodice.cz
Provozní doba: PO 16.00-19.00 hod.
Knižní fond: 2 515
Roční přírůstek KF: 109
Čtenáři: 55
Obyvatelé obce: 700
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 4
Evidenční číslo: 382
Registr. poplatek: dospělí 30,- Kč, děti, studenti, důchodci 20,- Kč
Sigla knihovny: PRG522
E-mail: ou.lobodice@volny.cz (obec)
E-mail: knihovna@meks.kojetin.cz (MěK Kojetín)
Telefon: +420581731175 (obec)
Telefon: +420581762295 (MěK Kojetín)