Knihovna je zavřena

Místní knihovna Loučka

Středisková knihovna: Lipník nad Bečvou
Zřizovatel: Město Lipník nad Bečvou
Adresa: Loučka 107, 751 31 Lipník nad Bečvou
www stránky: http://www.mek-lipniknb.cz
www stránky: http://www.knihovna-loucka.webnode.cz
Provozní doba: ČT 16.00 - 18.00 hod.
Knižní fond: 1 661
Roční přírůstek KF: 2
Čtenáři: 20
Obyvatelé obce: 477
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 5
Evidenční číslo: 5181
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG608
E-mail: knihovna-loucka@mek-lipniknb.cz (knihovna)
E-mail: e-podatelna@mesto-lipnik.cz (město Lipník)
Telefon: +420581722111 (město Lipník)
Telefon: +420581771157 (MěK Lipník)