Knihovna je zavřena

Místní knihovna Lověšice

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Statutární město Přerov
Adresa: Mírová 16/18, Přerov-Lověšice 750 02
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz
Provozní doba: PO, ČT 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 1 748
Roční přírůstek KF: 38
Čtenáři: 49
Obyvatelé obce: 545
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 3705
Registr. poplatek: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč
Sigla knihovny: PRG013
E-mail: lovesice@knihovnaprerov.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
Telefon: +420581220314 (obec)
Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)