Knihovna je zavřena

Místní knihovna Luková

Středisková knihovna: Brodek u Přerova
Zřizovatel: Obec Brodek u Přerova
Adresa: Luková 35, 751 03 Brodek u Přerova-Luková
www stránky: http://www.brodekuprerova.cz
Provozní doba: PO 17.00-19.00 hod.
Knižní fond: 2 013
Roční přírůstek KF: 37
Čtenáři: 14
Obyvatelé obce: 212
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 1160
Registr. poplatek: dospělí 60,- Kč, děti 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG606
E-mail: knihovnabr@seznam.cz (knihovna Brodek)
E-mail: knihovna.lukova@seznam.cz (knihovna)
Telefon: +420581741508