Knihovna je zavřena

Místní knihovna Malhotice

Středisková knihovna: Všechovice
Zřizovatel: Obec Malhotice
Adresa: Malhotice 87, 753 53 Malhotice
www stránky: http://www.knihovnamalhotice.wz.cz
www stránky: http://www.knihovnavsechovice.cz/
Provozní doba: ST 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 1 866 + 240 svazků výměnný fond
Roční přírůstek KF: 25
Čtenáři: 15
Obyvatelé obce: 370
PC pro veřejnost: 2
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 4
Evidenční číslo: 3783
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG577
E-mail: obec@malhotice.cz (obec)
E-mail: knihvs@sendme.cz (knihovna Všechovice)
Telefon: +420581621204 (obec)
Telefon: +420581622628 (knihovna Všechovice)