Knihovna je zavřena

Místní knihovna Milotice nad Bečvou

Středisková knihovna:Hustopeče ned Bečvou
Zřizovatel:Obec Milotice nad Bečvou
Adresa:Milotice nad Bečvou 56, 75367
www stránky:http://www.miloticenadbecvou.knihovna.info
www stránky:http://www.ihustopece.cz/knihovna.htm
Provozní doba:ČT 16-18.00 hod.
Knižní fond:1831
Roční přírůstek KF:23
Čtenáři:24
Obyvatelé obce:287
PC pro veřejnost:1
Cena za 1 hod. internetu:zdarma
Studijní místa:1
Evidenční číslo:3798
Sigla knihovny:PRG583
E-mail:knihovnamilotice@seznam.cz (knihovna)
E-mail:knihovna@ihustopece.cz (knihovna Hustopeče)
Telefon:+420581696578 (obec)
Telefon:+420851626004 (knihovna Hustopeče)