Knihovna je zavřena

Místní knihovna Nejdek

Středisková knihovna: Hustopeče ned Bečvou
Zřizovatel: Obec Bělotín
Adresa: Nejdek, 753 64 Bělotín
www stránky: http://www.belotin.cz
www stránky: http://www.ihustopece.cz/knihovna.htm
Provozní doba: ST 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 1 380
Roční přírůstek KF: 17
Čtenáři: 25
Obyvatelé obce: 154
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 5760
Sigla knihovny: PRG603
E-mail: kultura@belotin.cz (obec)
E-mail: knihovna@ihustopece.cz (knihovna Hustopeče)
Telefon: +420581612100 (obec)
Telefon: +420581626004 (knihovna Hustopeče)