Knihovna je zavřena

Místní knihovna Olšovec

Středisková knihovna: Hranice
Zřizovatel: Obec Olšovec
Adresa: Olšovec 61, 753 01 Hranice
www stránky: http://www.olsovec.knihovna.info
www stránky: http://www.obecolsovec.cz/
www stránky: https://knihovna-hranice.cz/
Provozní doba: ST 15.00-17.00 hod.
Knižní fond: 1 202
Čtenáři: 11
Obyvatelé obce: 495
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 4
Evidenční číslo: 453
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: PRG523
E-mail: ouolsovec@cbox.cz (obec)
E-mail: mek@mek.hranet.cz (MěK Hranice)
Telefon: +420581625246 (obec)
Telefon: +420581601889 (knihovna Hranice)