Knihovna je zavřena

Místní knihovna Paršovice

Středisková knihovna: Všechovice
Zřizovatel: Obec Paršovice
Adresa: Paršovice 98, Paršovice 75355
www stránky: http://www.knihovnaparsovice.wz.cz
www stránky: https://www.knihovnavsechovice.cz/
www stránky: https://www.obecparsovice.cz/
Provozní doba: SO 10.00-13.00 hod.
Knižní fond: 1 872 + VF 3x ročně
Roční přírůstek KF: 29
Čtenáři: 32
Obyvatelé obce: 390
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 3785
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG579
E-mail: ou@obecparsovice.cz (obec)
E-mail: knihpars@seznam.cz (knihovna)
Telefon: +420581621152 (obec)
Telefon: +420581622628 (knihovna Všechovice)