Knihovna je zavřena

Místní knihovna Partutovice

Středisková knihovna: Hranice
Zřizovatel: Obec Partutovice
Adresa: Partutovice 61, 753 01 Hranice
www stránky: http://www.partutovice.knihovna.info
www stránky: http://www.partutovice.cz
Provozní doba: PO 16:30-17.30 hod.
Knižní fond: 1 873
Čtenáři: 55
Obyvatelé obce: 507
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 744
Registr. poplatek: 50,- Kč
Sigla knihovny: PRG530
E-mail: ou@partutovice.cz (obec)
Telefon: +420581625294 (obec)
Telefon: +420581607300 (MěK Hranice)