Knihovna je zavřena

Místní knihovna Podhoří

Středisková knihovna: Lipník nad Bečvou
Zřizovatel: Město Lipník nad Bečvou
Adresa: Podhoří 18, 751 31 Lipník nad Bečvou
www stránky: http://www.knihovna-podhori.webnode.cz
www stránky: http://www.mek-lipniknb.cz
Provozní doba: ST 17.00-19.00 hod.
Knižní fond: 1 439 + 300 VF
Roční přírůstek KF: 2
Čtenáři: 15
Obyvatelé obce: 318
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 4
Evidenční číslo: 5180
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG607
E-mail: knihovna-podhori@mek-lipniknb.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@mek-lipniknb.cz (MěK Lipník)
Telefon: +420581771157 (MěK Lipník)
Telefon: +420581722232 (městský úřad Lipník)
Telefon: +420581796334 (knihovna)