Knihovna je zavřena

Místní knihovna Polom

Středisková knihovna: Hustopeče ned Bečvou
Zřizovatel: Obec Polom
Adresa: Polom 95, 753 65 Polom
www stránky: http://www.ihustopece.cz/
www stránky: https://knihovnapolom.webk.cz/
www stránky: https://www.obecpolom.cz/
Provozní doba: ÚT 15.00-17.00 hod.
Knižní fond: 1 311
Roční přírůstek KF: 37
Čtenáři: 36
Obyvatelé obce: 283
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 5159/2003
Sigla knihovny: PRG597
E-mail: oupolom@c-box.cz (obec)
E-mail: knihovna@ihustopece.cz (knihovna Hustopeče)
Telefon: +420581612109 (obec)
Telefon: +420581626004 (knihovna Hustopeče)
Telefon: +420602751677