Knihovna je zavřena

Místní knihovna Provodovice

Středisková knihovna: Všechovice
Zřizovatel: Obec Provodovice
Adresa: Provodovice, 753 53 Provodovice
www stránky: http://www.knihovnaprovodovice.wz.cz
www stránky: https://www.knihovnavsechovice.cz/
www stránky: http://www.provodovice.cz/
Provozní doba: SO 13.00-15.00 hod.
Knižní fond: 1 441 + 240 výměnný fond 3x ročně
Roční přírůstek KF: 10
Čtenáři: 10
Obyvatelé obce: 142
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 3779
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG573
E-mail: ouprovodovice@tiscali.cz (obec)
E-mail: knihovna@knihovnavsechovice.cz (knihovna Všechovice)
Telefon: +420581622604 (obec)
Telefon: +420581622628 (knihovna Všechovice)