Knihovna je zavřena

Místní knihovna Rakov

Středisková knihovna: Všechovice
Zřizovatel: Obec Rakov
Adresa: Rakov 34, 753 54 Soběchleby
www stránky: http://www.knihovnarakov.wz.cz
www stránky: http://www.knihovnavsechovice.cz
Provozní doba: PO 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 2 218 + VF 240 3x ročně
Roční přírůstek KF: 29
Čtenáři: 33
Obyvatelé obce: 406
PC pro veřejnost: 3
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 3
Evidenční číslo: 3786
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG580
E-mail: ou.rakov@volny.cz (obec)
E-mail: knihovna@knihovnavsechovice.cz (knihovna Všechovice)
Telefon: +420581621870 (obec)