Knihovna je zavřena

Místní knihovna Slavíč

Středisková knihovna: Hranice
Zřizovatel: Město Hranice
Adresa: Slavíč 86, 753 61 Drahotuše-Hranoice IV
www stránky: http://www.slavic.knihovna.info
www stránky: https://knihovna-hranice.cz/
Provozní doba: ČT 14.30-17.30 hod.
Knižní fond: 965 + 150 VF
Roční přírůstek KF: 10
Čtenáři: 14
Obyvatelé obce: 262
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 3
Evidenční číslo: 5177
Registr. poplatek: dospělí 20,- Kč, důchodci, děti, studenti 10,- Kč
Sigla knihovny: místní část města Hranice
E-mail: vedouci@knihovna-hranice.cz (MěK Hranice)
E-mail:  knihovna.slavic@mkz-hranice.cz
Telefon: +420581601889 (MěK Hranice)
Telefon: +420581828111 (město Hranice)