Knihovna je zavřena

Místní knihovna Soběchleby

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Obec Soběchleby
Adresa: Soběchleby 164, 753 54 Soběchleby
www stránky: http://www.sobechleby.cz
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz
Provozní doba: PO 13.00-18.00 hod.
Knižní fond: 5 473
Roční přírůstek KF: 41
Čtenáři: 62
Obyvatelé obce: 589
PC pro veřejnost: 4
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 7
Evidenční číslo: 4114
Registr. poplatek: děti 20,- Kč, ostatní 40,- Kč
Sigla knihovny: PRG511
E-mail: starosta@sobechleby.cz (obec)
E-mail: knihovnasobechleby@seznam.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
Telefon: +420581227282 (obec)
Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)