Knihovna je zavřena

Místní knihovna Špičky

Středisková knihovna: Hustopeče ned Bečvou
Zřizovatel: Obec Špičky
Adresa: Špičky 56, 753 66 Hustopeče na Bečvou
www stránky: http://www.ihustopece.cz/knihovna.htm
www stránky: http://www.obec-spicky.eu
www stránky: https://knihovnaspicky.webk.cz/
Provozní doba: ČT 16.00-17.00 hod.
Knižní fond: 1 045 + VF 3x ročně 488
Roční přírůstek KF: 38
Čtenáři: 17
Obyvatelé obce: 281
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 3799/2002
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG584
E-mail: knihovna.spicky@seznam.cz  (knihovna)
E-mail: knihovna@ihustopece.cz (knihovna Hustopeče)
Telefon: +420581626290 (obec)
Telefon: +420581626004 (knihovna Hustopeče)