Knihovna je zavřena

Místní knihovna Troubky

Středisková knihovna: Kojetín
Zřizovatel: Obec Troubky
Adresa: Dědina 286/29, Troubky 751 02
www stránky: http://www.troubky.cz/mistni-knihovna-4/
www stránky: http://www.troubky.cz
Provozní doba: PO, ČT 15.00-18.00 hod.
Knižní fond: 6 088
Roční přírůstek KF: 349
Čtenáři: 201
Obyvatelé obce: 2060
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 7
Evidenční číslo: 4925
Registr. poplatek: dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč
Sigla knihovny: PRG595
E-mail: knihovna@meks.kojetin.cz (MěK Kojetín)
E-mail: podatelna@troubky.cz (obec)
Telefon: +420581299212 (knihovna)
Telefon: +420581299211 (obec)
Telefon: +420581762295 (MěK Kojetín)