Knihovna je zavřena

Místní knihovna Týn nad Bečvou

Středisková knihovna: Lipník nad Bečvou
Zřizovatel: Obec Týn nad Bečvou
Adresa: Náves Bedřicha Smetany 68, 751 32 Týn nad Bečvou
www stránky: http://www.mek-lipniknb.cz/
www stránky: http://www.tynnb.cz/
www stránky: http://www.knihovnatynnbecvou.wz.cz/
Provozní doba: PO, ST 16.00-18.00 hod. (léto), 17.00-19.00 hod. (zima)
Knižní fond: 2 058
Roční přírůstek KF: 58 + VF 4x ročně 300 svazků
Čtenáři: 31
Obyvatelé obce: 831
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 5
Evidenční číslo: 2193
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: PRG546
E-mail: obec@tynnadbecvou.cz (obec)
E-mail: knihovnik-tynnb@centrum.cz (knihovnice)
E-mail: knihovna@mek-lipniknb.cz (MěK Lipník)
Telefon: +420581797077 (obec)
Telefon: +420581771157 (MěK Lipník)