Knihovna je zavřena

Místní knihovna v Císařově

Středisková knihovna: Brodek u Přerova
Zřizovatel: Obec Císařov
Adresa: Císařov 106, 751 03 Císařov
www stránky: http://www.brodekuprerova.unas.cz/
www stránky: http://www.cisarov.cz/
Provozní doba: ST 15.00-16.30 hod.
Knižní fond: 1 517
Roční přírůstek KF: 23
Čtenáři: 23
Obyvatelé obce: 298
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 1116
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG536
E-mail: ou@cisarov.cz (obec)
E-mail: knihovnabr@seznam.cz (knihovna Brodek u Přerova)
Telefon: +420581741080 (obec)
Telefon: +420581741508 (knihovna Brodek u Přerova)