Knihovna je zavřena

Místní knihovna v Nelešovicích

Středisková knihovna: Brodek u Přerova
Zřizovatel: Obec Nelešovice
Adresa: Nelešovice 50, Brodek u Přerova 751 03
www stránky: http://www.nelesovice.cz
www stránky: http://www.brodekuprerova.cz/
Provozní doba: ST 18.00-19.00 hod.
Knižní fond: 1 783
Roční přírůstek KF: 24
Čtenáři: 26
Obyvatelé obce: 202
PC pro veřejnost: 2
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 563
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG526
E-mail: ounelesovice@volny.cz (obec)
E-mail: knihovnabr@seznam.cz (knihovna Brodek u Přerova)
Telefon: +420604918484 (starosta)
Telefon: +420581741508 (knihovna Brodek u Přerova)

 

Zpět na výpis knihoven