Knihovna je zavřena

Místní knihovna ve Lhotě

Středisková knihovna: Lipník nad Bečvou
Zřizovatel: Obec Lhota
Adresa: Lhota 63, Lhota 751 31
www stránky: http://www.mek-lipniknb.cz
www stránky: http://www.lhotaulipnika.cz
www stránky: http://www.knihovnalhota.webk.cz
Provozní doba: PÁ 16.00-17.00 hod.
Knižní fond: 870
Roční přírůstek KF: 20
Čtenáři: 39
Obyvatelé obce: 325
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 0305/2002
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: PRG520
E-mail: mk.lhota@seznam.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@mek-lipniknb.cz (MěK Lipník)
E-mail: podatelna@lhotaulipnika.cz (obec)
Telefon: +420581797326 (obec)
Telefon: +420581771157 (MěK Lipník)
Telefon: +420581797160 (knihovna)