Knihovna je zavřena

Místní knihovna Vinary

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Statutární město Přerov
Adresa: Vinařská 5/18, Přerov-Vinary 751 24
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz/
Provozní doba: PO, ST 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 1 726
Roční přírůstek KF: 38
Čtenáři: 23
Obyvatelé obce: 753
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 3
Evidenční číslo: 3709
Registr. poplatek: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč
Sigla knihovny: PRG017
E-mail: vinary@knihovnaprerov.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)