Knihovna je zavřena

Místní knihovna Vysoká

Středisková knihovna: Hustopeče ned Bečvou
Zřizovatel: Městys Hustopeče nad Bečvou
Adresa: Vysoká, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
www stránky: http://www.ihustopece.cz/
Provozní doba: ST 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 1 451
Roční přírůstek KF: 508 VF
Čtenáři: 10
Obyvatelé obce: 197
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 3
Evidenční číslo: 2155/2002
Registr. poplatek: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG605
E-mail: knihovna@ihustopece.cz (knihovna Hustopeče)
Telefon: +420581226019 (knihovna)
Telefon: +420581226042 (obec)
Telefon: +420581626004 (knihovna Hustopeče)