Knihovna je zavřena

Místní knihovna Žákovice

Středisková knihovna: Všechovice
Zřizovatel: Obec Žákovice
Adresa: Žákovice 100, 753 54 Žákovice
www stránky: http://www.knihovnazakovice.webz.cz
www stránky: http://www.zakovice.cz
Provozní doba: ČT 17.00-18.00 hod.
Knižní fond: 1 501
Roční přírůstek KF: 240 VF 3x ročně
Čtenáři: 29
Obyvatelé obce: 233
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 3627
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG570
E-mail: knihovnaZakovice@seznam.cz (knihovna)
Telefon: +420724075231 (obec)
Telefon: +420581622628 (knihovna Všechovice)