Knihovna je zavřena

Místní knihovna Žeravice

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Statutární město Přerov
Adresa: Na Návsi 40/100, Přerov-Žeravice 750 02
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz
Provozní doba: ÚT, ČT 15.30 -17.30 hod.
Knižní fond: 2 116
Roční přírůstek KF: 65
Čtenáři: 37
Obyvatelé obce: 578
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 3710
Registr. poplatek: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč
Sigla knihovny: PRG018
E-mail: zeravice@knihovnaprerov.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
Telefon: +420581703109 (obec)
Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)