Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Beňov

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Obec Beňov
Adresa: Beňov 33, 750 02 Přerov
www stránky: http://www.benov.cz
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz
Provozní doba: ÚT, ČT 15.00-17.00 hod.
Knižní fond: 2 293
Roční přírůstek KF: 65
Čtenáři: 35
Obyvatelé obce: 569
PC pro veřejnost: 2
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 4
Evidenční číslo: 1646/2002
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: PRG002
E-mail: knihabenov@volny.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
E-mail: podatelna@benov.cz (podatelna)
Telefon: +420581224105 (obec)
Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)