Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Buk

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Obec Buk
Adresa: Buk 21, Prosenice 751 21
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz/
www stránky: http://www.obecbuk.eu
Provozní doba: PO 16.30-18.30 hod. knihovna se nachází v budově obecního úřadu v prvním patře
Knižní fond: 2 319
Roční přírůstek KF: 43
Čtenáři: 49
Obyvatelé obce: 377
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 3585
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: PRG569
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
E-mail: oubuk@obecbuk.eu (obec)
Telefon: +420581226033 (obec)
Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)