Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Citov

Středisková knihovna: Brodek u Přerova
Zřizovatel: Obec Citov
Adresa: Citov 14, 751 03 Brodek u Přerova
www stránky: http://www.obeccitov.cz
Provozní doba: ST 18.00-19.00 hod., SO 16.00-19.00 hod.
Knižní fond: 3 726
Roční přírůstek KF: 35 + VF
Čtenáři: 27
Obyvatelé obce: 550
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 4
Evidenční číslo: 3379
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG566
E-mail: knihovnabr@seznam.cz (knihovna Brodek)
Telefon: +420581741625 (obec)
Telefon: +420581741508 (knihovna Brodek)