Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Křtomil

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Obec Křtomil
Adresa: Křtomil 60, 751 14 pošta Dřevohostice
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz/
www stránky: http://www.krtomil.cz
Provozní doba: PO 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 1 474
Roční přírůstek KF: 51
Čtenáři: 29
Obyvatelé obce: 426
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 509
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: PRG525
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
E-mail: knihovna.krtomil@centrum.cz (knihovna)
E-mail: obeckrtomil@cbox.cz (obec)
Telefon: +420581711091 (obec)
Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)