Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Líšná

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Obec Líšná
Adresa: Líšná 10, 751 15 Domaželice
www stránky: http://www.obeclisna.cz
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz
Provozní doba: duben-říjen ST 17.00-18.00 hod. listopad-březen: ST 16.00-17:00 hod.
Knižní fond: 1 600
Roční přírůstek KF: 40
Čtenáři: 7
Obyvatelé obce: 245
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 993
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: PRG534
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
E-mail: knihovna.obec.lisna@seznam.cz
Telefon: +420588881317 (obec)
Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)