Knihovna je zavřena

Obecní knihovna obce Bochoř

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Obec Bochoř
Adresa: Náves 43, 750 02 Bochoř
www stránky: http://www.bochor.cz
www stránky: http://knihovna.bochor.cz/
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz
Provozní doba: PO 15.00-17.00 hod. ČT 17.00-19.00 hod.
Knižní fond: 5 051
Roční přírůstek KF: 137
Čtenáři: 123
Obyvatelé obce: 980
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 2481
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG553
E-mail: knihovnabochor@seznam.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)
Telefon: +420581202416 (obec)