Knihovna je zavřena

Obecní knihovna obce Grymov

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Obec Grymov
Adresa: Grymov 27, 751 21 Grymov
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz/
www stránky: http://www.grymov.cz
Provozní doba: PO 18.00-20.00 hod.
Knižní fond: 1 219
Roční přírůstek KF: 19
Čtenáři: 29
Obyvatelé obce: 165
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 1233
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: PRG537
E-mail: knihovna.grymov@email.cz (knihovna)
E-mail: obec@grymov.cz (obec)
Telefon: +420581220421 (obec)
Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)