Knihovna je zavřena

Obecní knihovna obce Oldřichov - Zrušena 20.10.2020

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Obec Oldřichov
Adresa: Oldřichov 17, 75111
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz/
www stránky: http://www.oldrichovnamorave.cz
Provozní doba: SO 17.00-18.00 hod.
Knižní fond: 946
Roční přírůstek KF: 14
Čtenáři: 11
Obyvatelé obce: 111
Cena za 1 hod. internetu: není připojena
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 4484
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: PRG591
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
E-mail: ouoldrichov@email.cz (obec)
Telefon: +420581791268 (obec)
Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)